1. כללי

1.1. חברת WeMake מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, כולל המשתמשים הנכנסים לאתר המופעל בבעלותה בכתובת https://www.wemake.co.il.

1.2. מטרת תנאים אלו היא לסקור את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר.

1.3. תנאי מדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי לשקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים ורגולטוריים. עדכונים אלו יפורסמו במסמך זה אשר יימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית, ויעיד על הסכמתך לשינויים.

 

  1. רישום והעברת מידע לחברה

2.1. חלק מהשירותים הניתנים באתר דורשים מסירת מידע אישי, כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת המידע אינה מחויבת על פי דין, והיא תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, ייתכן כי ללא מסירת מידע זה לא תוכל לבצע פעולות מסוימות באתר.

2.2. המשתמש מצהיר ומאשר כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת ההתקשרות עם WeMake, יישמר במאגרי המידע של החברה וייעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר, כולל: דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, טיוב נתונים, מחקר, מתן שירות ללקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

2.3. ידוע לך כי אין לך חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו היא מרצונך החופשי ובהסכמתך.

2.4. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל המידע שמסר ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק, וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, אלא אם הורשה לכך במפורש.

2.5. החברה רשאית להשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או שנאסף אודותיו לניהול וייעול הקשר עם המשתמש ולשם יצירת קשר עם המשתמש לצורך תחזוקת האתר, שיפור המידע והתכנים המוצעים באתר, למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או חלק מהמשתמשים באתר.

2.6. אם המשתמש מסר את פרטי ההתקשרות שלו והסכים לקבלת דיוור ישיר, החברה רשאית לשלוח לו מעת לעת בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים מידע על שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. המשתמש רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו וחדול מקבלת המידע, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות כמפורט בסעיף 6 של מדיניות זו, או באמצעות לחצן "הסרה" בתחתית ההודעה הנשלחת.

 

  1. איסוף ושימוש במידע

3.1. החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר, אף אם לא השלים אותה (לדוגמה, מילוי טופס צור קשר), ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש במהלך השימוש באתר, כדי לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש.

3.2. בנוסף, בהתאם למטרות המאגר, רשאית החברה להשתמש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות.

3.3. האתר עשוי להשתמש בעוגיות צד ג', כמו עוגיות של חברת Google כגון Google Analytics, המסייעות לנו להתאים עבורך את חוויית הגלישה.

3.4. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. נא עיין בקובץ העזרה של הדפדפן לשם כך. זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 

  1. מסירת מידע לצד שלישי

4.1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים כדי לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים מזהים של המשתמש לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

4.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

4.1.2. בעקבות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

 

  1. אבטחת המידע

5.1. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אך אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

 

  1. יצירת קשר בכל הקשור לפרטיות

6.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו המצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. למימוש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב דרך לשונית "צור קשר" באתר, או לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בהמשך.

6.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת info@wemake.co.il.

כל הזכויות שמורות 2024-2014 ©
כלי נגישות

Powered by - Wemake