בעלי עסקים רבים לא מקדישים די מחשבה לעריכת תקנון עבור אתר העסק שלהם ורבים אחרים סוברים שאפשר להעתיק או "להשאיל" תקנון מאתרים אחרים. במצבים האמורים עלול בעל האתר לחשוף עצמו לתביעות פוטנציאליות ועקב כך להוצאות כספים מיותרות.

מכאן עולה כי יש חשיבות מכרעת לשלב תקנון מקצועי באתר האינטרנט שלכם אשר יותאם באופן מדויק למידות האתר ופעילותו הייחודית.

מהו תקנון?

התקנון הוא בעצם הסכם משפטי בין הגולש לבינך כבעל/ת האתר ומפעילו אשר נועד להסדיר ולטפל בסוגיות משפטיות הנוגעות לשימוש השוטף באתר.
תקנון מקצועי ומקיף דן בנושאים מגוונים כגון: זהות הצדדים המעורבים, התחייבויות הגולש, הגבלת אחריות מצד בעל האתר, כללי התנהגות גולשים באתר, מסחר מקוון, שמירה על קניין רוחני, מדיניות החזרת מוצרים, שיפוי, מדיניות פרטיות, סמכות שיפוט ונושאים רבים נוספים שלא נרחיב עליהם כאן.

יובהר ויודגש כי שימוש בתקנון מאתרים אחרים זו טעות חמורה ויותר מכך – מדובר בהפרה של זכויות יוצרים. במצב זה ייתכן מאוד כי תקנון ש"נלקח" מאתר דומה לא יגן עליכם מבחינה משפטית בשעת צרה, זאת מאחר והתקנון ש"נלקח" לא מותאם לסוג פעילות אתר העסק שלכם.

מתי באמת תצטרכו תקנון?

כאשר האתר שלכם מכיל את האלמנטים הבאים:

  1. מידע, עיצובים, סרטונים, מאמרים, תמונות, מוצרים ותוצרים אחרים פרי עמלכם (או של צדדי ג') המהווים קניינכם הרוחני.
  2. כאשר גולשים מבצעים באתר פעילות מקוונת: רכישת מוצרים Online, כתיבת תוכן, פעילות מסחרית כלשהי, הזנת דואר אלקטרוני לשם קבלת "ניוזלטרים" ועוד.

מן הראוי להזכיר שגולש הנכנס לאתרכם צריך לקבל על עצמו את הוראות תנאי השימוש באופן אקטיבי (באמצעות הקלקה בתיבת טקסט, גלילה מטה של הדף ושיטות נוספות) כך שהדבר יחייב אותו באופן פוזיטיבי לתנאי השימוש. זאת ועוד, מטרת התקנון היא להכיל על הגולש באמצעות קבלת הוראות התקנון את חוק החוזים הישראלי, ובכך לסייע לבית המשפט המוסמך לאכוף את התקנון בשעת הצורך ולהיענות לסעד שתבקשו בהליך המשפטי.

מומלץ לשקול לשלב תקנון מקצועי באתר העסק שלכם, זאת בכדי שתוכלו לעסוק במלאכתכם החשובה "בראש שקט" תוך שמירה על הזכויות שלכם ותוך מזעור סיכונים עתידיים.

המידע המובא במאמר זה הנו לרקע כללי בלבד ואינו מתיימר להחליף ייעוץ משפטי.

 

תגיות:

תגיות: